News – Events

Macdi tăng cường năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm

Vừa qua, tại xã Cán Tỷ, Hội phụ nữ tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện Tài chính vĩ mô và Phát triển cộng đồng (Macdi) tổ chức Lễ khởi động dự án “Tăng cường năng lực phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm”. Dự án được tài trợ bởi Quỹ … Chi tiết

MACDI sẵn sàng khởi động Dự án: Cải thiện sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số thông qua tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ nạo phá thai an toàn, thân thiện ở Việt Nam

Từ ngày 15-18/6/2021 tại hai huyện Lương Sơn và Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình, sẽ diễn ra chuỗi Tập huấn về sức khỏe sinh sản và nạo phá thai an toàn thuộc dự án Cải thiện sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số thông qua tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ nạo … Chi tiết

MACDI’s Branding Case Study

1. TUYET HOA RICE CO-OPERATIVE Project: Consulting on registering collective mark (Agricultural development Project Ha Tinh Province) Date: Year 2017 – 2018 Total budget: 275,950,000VND Main activities: Build the collective mark of Tuyet Hoa Rice. Create management organizing system and use collective mark. Create document system on managing and using collective mark. Support Tuyet Hoa Rice brand to build the … Chi tiết

Chương trình tập huấn, đào tạo thiết kế và làm sản phẩm lanh tại HTX Lanh Cán Tỷ

Dự án “Tăng cường năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm, góp phần bảo tồn đa dạng vùng cao nguyên đá Đồng Văn” – VNM/ICCA-GSI/2020/01. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Chương trình phát triển … Chi tiết

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG NHÀ LƯỚI ƯƠM GIỐNG CÂY TẠI XÃ CÁN TỶ, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG

Viện Tài chính Vi mô và Phát triển Cộng đồng (MACDI) hiện đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển cây nhuộm màu dệt thổ cẩm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học” tài trợ bởi GEF SGP UNDP tại xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh … Chi tiết

FOR A VIET NAM WITH NO ONE LEFT BEHIND DURING COVID-19

On August 15, 2020, the Microfinance and Community Development Institute (MACDI) partnered with the Management and Sustainable Development Institute (MSD Vietnam) for the launch workshop of MSD Vietnam’s project titled: “For a Vietnam with no one left behind amid COVID-19.” Through the sponsorship of United Way Worldwide (UWW), 3M, and Community Chest of Korea (CCK), the project aims to provide … Chi tiết

ENERGY INNOVATION DEMO DAY WITH NEW ENERGY NEXUS VIETNAM

On 27 March, the Microfinance and Community Development Institute (MACDI) had the honor of showcasing its solar energy microfinance scheme at the Energy Innovation Demo Day hosted by New Energy Nexus Vietnam. The event welcomed the presence of more than 150 participants from 5 clean energy projects,  as well as investors, energy corporations, startups, community partners, media, university representatives, and … Chi tiết

ASIA CLEAN ENERGY FORUM – REGIONAL WISDOM FOR GLOBAL CONCERNS

From 15-19 June 2020, the Microfinance and Community Development Institute (MACDI) participated in Asia Clean Energy Forum, one of Asia’s leading annual clean energy events – this year in the form of a week-long virtual forum. With more than 4,600 participants in its 15th year, Asia Clean Energy Forum 2020 provided a virtual platform for diverse global stakeholders to engage … Chi tiết

ROOFTOP SOLAR: IMMENSE POTENTIAL IN FUTURE ENDEAVORS

On 28 May 2020, the Microfinance and Community Development Institute (MACDI) took part in the  “Banking and Finance for Commercial and Industrial Rooftop Solar in Vietnam” Webinar hosted by  Clean Energy Investment Accelerator (CEIA) and the USAID Vietnam Low Emission Energy Program (V-LEEP) through the Renewable Energy Buyers Vietnam Working Group. Since 2017, the Working Group has become a platform … Chi tiết

Trang 1 / 3123


Micro-finance & Community Development Institute (MACDI)
Address: No. 15, 324/22 Alley, Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi
Tel: + 84-24 3759 0344 | Fax: + 84-4 3759 0344
Email: macdivn@gmail.com | Website: www.macdivn.org